como a lean inception pode auxiliar

como a lean inception pode auxiliar